Kenbjn Tony - - 3/24/2016 1:17:01 PM

Cai Nghiện Ma Túy - Việt Y Cổ Truyền :  Quyết tâm cai nghiện là quan trọng nhất. Nhưng với nghiện đá thì lại khác. Quyết tâm rồi đấy. Nghỉ rồi đấy, mà nào có yên được đâu ! Mệt mỏi, trầm cảm, chậm chạp, nhớ nhớ quên quên, bi quan, chán đời . Thật chả ra làm sao cả. Nếu bạn đã chơi đá 4 đến 5 năm và vẫn hoàn toàn bình thường, 100% không hề có một chút rối loạn nào thì tôi xin chúc mừng bạn, vì bạn là người có hệ thần kinh thép. Phải hàng nghìn người mới có được  một người như vậy !
Các câu hỏi khác

Gửi câu hỏi

Mã bảo mật
Mã bảo vệ