Dùng thức ăn “kiêng” để  bồi dưỡng sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật

Dùng thức ăn “kiêng” để bồi dưỡng sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật

Kinh nghiệm dân gian nước Việt: Dùng thức ăn “kiêng” để bồi dưỡng sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật.