Bạch quả

Bạch quả

Tên khoa học: Semen Ginkgo Nguồn gốc: Hạt già đã phơi hay sấy khô của cây Ngân hạnh hay Bạch quả (Ginkgo biloba L.), họ Bạch quả (Ginkgoaceae) Cây ..
Bạch mao căn

Bạch mao căn

Tên khoa học: Rhizoma Imperatae Nguồn gốc: Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Cỏ tranh (Imperata cylindrica P. Beauv.), họ Lúa ..
Bạch linh

Bạch linh

Tên khác: Phục linh.
Bạch hoa xà

Bạch hoa xà

Tên khác: Cây đuôi công. Tên khoa học: Plumbago zeylanica L., họ Đuôi công (Plumbaginaceae). Cây mọc hoang nhiều nơi ở Việt Nam, có ở ..
Bạch hạc

Bạch hạc

Tên khác: Kiến cò, Nam uy linh tiên. Tên khoa học: Rhinacanthus communis Nees., họ Ô rô (Acanthaceae). Cây mọc hoang và được trồng ở Việt ..
Bạch giới tử

Bạch giới tử

Tên khác: Hạt cải trắng. Tên khoa học: Semen Sinapis albae
Bạch đồng nữ

Bạch đồng nữ

Tên khác: Mò trắng, Bấn trắng. Tên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent.=Clerodendrum canescens Wall., họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong ..
Bạch đàn

Bạch đàn

Tên khác: Khuynh diệp Tên khoa học: Eucalyptus sp., họ Sim (Myrtaceae). Loài thường dùng ở nước ta là Bạch đàn trắng (E. camaldulensis Dehnhardt), ..
Bách bộ

Bách bộ

Tên khoa học: Radix Stemonae
Bạc thau

Bạc thau

Tên khác: Bạc sau, Bạch hạcđằng, Thau bạc, Chấp miên đằng. Tên khoa học: Argyreia acuta Lour., họ Bìm bìm (Convolvulaceae). Cây mọc hoang khắp nơi.