Cá ngựa

Cá ngựa

Tên khác: Hải mã, Thuỷ mã. Tên khoa học: Hippocampus
Cà gai leo

Cà gai leo

Tên khác: Cà vạnh, Cà cườm, Cà quánh, Cà quýnh. Tên khoa học: Solanum hainanense hoặc Solanum procumbens Lour., họ Cà ..
Cà đinh

Cà đinh

Tên khoa học: Solanum surattense Burm. f. , họ Cà (Solanaceae). Cây mọc hoang nhiều nơi trong nước ta.
Bụp giấm

Bụp giấm

Tên khoa học: Hibiscus subdaiffla L. , họ Dâm bụt (Malvaceae). Cây có nguồn gốc ở Tây phi, nay trồng ở nước ta.
Bướm bạc

Bướm bạc

Tên khác: Bươm bướm, Hoa bướm.
Bông ổi

Bông ổi

Tên khác: Cây ngũ sắc. Tên khoa học: Lantana camara l. , họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Cây mọc hoang và được trồng làm cảnh.
Bỏng nổ

Bỏng nổ

Tên khác: Cây nổ, Bỏng nẻ. Tên khoa học: Fluggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta và nhiều ..
Bồng bồng

Bồng bồng

Tên khác: Nam tì bà diệp, cây Lá hen. Tên khoa học: Calotropis gigantea R. Br. , họ Thiên lý (Asclepiadaceae).
Bòng bong

Bòng bong

Tên khác: Thòng bong. Tên khoa học: Lygodium sp. , họ Bòng bong (Schizeaceae). Cây mọc hoang leo trên các cây khác ở bờ bụi.
Bối mẫu

Bối mẫu

Tên khoa học: Bulbus Fritillariae Nguồn gốc: Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Triết bối mẫu (Fritillaria thunbergii Miq.), cây Xuyên bối mẫu ..