Methamphetamine

Methamphetamine

04/12/2018

Methamphetamine tràn vào nước ta khoảng 10 năm nay. Chất ma túy đọc hại chỉ được phát hiện khi những người dùng chất độc đó bị tử nạn.

Methamphetamine - Dược động học

Methamphetamine - Dược động học

04/12/2018

Minh họa mô tả hoạt động bình thường của dopaminergic thiết bị đầu cuối bên trái, và thiết bị đầu cuối dopaminergic trong sự hiện diện của các chất...

Methamphetamine - Tổng hợp

Methamphetamine - Tổng hợp

04/12/2018

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng niềm vui chủ quan của sử dụng ma túy (các thành phần tăng cường cai nghiện) là tỷ lệ thuận với tỷ lệ mà tại đó mức độ...

Tâm lý học trị liệu và Tư vấn cai nghiện

Tâm lý học trị liệu và Tư vấn cai nghiện

04/12/2018

Nghiện ma túy là quá trình sử dụng lập lại nhiều lần, một hay nhiều chất ma túy (tự nhiên, tổng hợp hoặc tân dược có chất ma túy) dẫn đến trạng...

Dịch truyền giải độc REAMBERIN

Dịch truyền giải độc REAMBERIN

04/12/2018

Reamberin có đặc tính giải độc, chống oxy huyết, giảm các gốc tự do và phục hồi khả năng hoạt động của tế bào.

Bột dinh dưỡng D40 - Hỗ trợ cai nghiện

Bột dinh dưỡng D40 - Hỗ trợ cai nghiện

04/12/2018

Sản phẩm bột dinh dưỡng, dưỡng sinh: Bột Dưỡng sinh Trường Xuân Thực Phẩm Dinh Dưỡng D40 “Bảo Phúc”